Verktyg

  • Black & Decker Värme-/kölddetekt...

    • Köld-/värmedetektor - hjälper dig att identifiera dåliga isoleringsområden i hemmet
    • Identifierar både kalla och varma drag
    • Indikatorn lyser blått vid kallt drag och rött vid varmt drag
    490 kr