Walkie Talkie kommunikationsradio

Tappa inte bort varandra på semestern

Mobiltäckningen är inte alltid på topp i fjällen eller i skogen. Med Walkie Talkies (PMR radio) kan ni kostnadsfritt hålla kontakten med varandra oavsett ifall ni åker i olika backar. Om ni kör med mer än en bil till fjällen kan ni också hålla kontakten mellan er.

Se också vårt breda Outdoor-sortiment »