Kaliber

Kaliber KaliberIdén bakom Kaliber var att göra ett enkelt portionssnus med tobaksnära smak. Varken mer eller mindre.