Nordens största marknadsplats

Leveranser nära dig

Hos oss kan alla göra en bra deal

Trygg ehandel sedan 1999

Inet AB

Villkor

Garantivillkor

<p>Inet AB<br> HANTVERKSV&Auml;GEN 15<br> 43633 Askim </p> <p> Allm&auml;nna villkor: CDON AB, organisations nr. 556406-1702 (&rdquo;CDON&rdquo;) driver webbplatsen CDON.COM och d&auml;rtill h&ouml;rande sidor (&rdquo;Webbplatsen&rdquo;). Utf&ouml;rliga kontaktuppgifter och &ouml;vrig information om CDON framg&aring;r p&aring; Webbplatsen. Via Webbplatsen kan du dels handla varor och tj&auml;nster direkt fr&aring;n CDON, dels varor och tj&auml;nster fr&aring;n andra f&ouml;retag (&rdquo;Samarbetspartners &rdquo;) som valt att s&auml;lja sina varor och tj&auml;nster via Webbplatsen. I anknytning till varje vara eller tj&auml;nst p&aring; Webbplatsen anges om det &auml;r CDON eller en Samarbetspartner som s&auml;ljer och levererar varan eller tj&auml;nsten. Du hittar denna information dels p&aring; den aktuella varusidan f&ouml;r varan eller tj&auml;nsten, dels i kassan. Om du handlar en vara eller tj&auml;nst fr&aring;n en Samarbetspartner via Webbplatsen &auml;r det Samarbetspartnern, inte CDON, du ing&aring;r avtal med. D&aring; till&auml;mpas det &auml;ven samarbetspartners egna allm&auml;nna villkor p&aring; k&ouml;pet. Allm&auml;nna k&ouml;pvillkor f&ouml;r respektive samarbetspartner finner du i kassan. Oavsett om du handlar fr&aring;n CDON eller Samarbetspartners kan du alltid kontakta CDONs kundtj&auml;nst, och betalningar sker via de betalningsl&ouml;sningar som erbjuds p&aring; Webplatsen. </p> <p> 1. Allm&auml;nt 1.1 Dessa allm&auml;nna villkor (&rdquo;Villkoren&rdquo;) g&auml;ller n&auml;r du som konsument (&rdquo;Kunden&rdquo;) g&ouml;r en best&auml;llning via Webbplatsen. I de delar dessa Villkor &auml;r samma oavsett om du handlar en vara eller tj&auml;nst fr&aring;n CDON eller Samarbetspartnern. Villkoren &auml;r enbart till&auml;mpliga f&ouml;r Kund som &auml;r konsument och som g&ouml;r best&auml;llningar via Webbplatsen. </p> <p>1.2 S&aring;som angivet ovan ing&aring;s avtal vid k&ouml;p via Webbplatsen mellan dig och CDON och/eller mellan dig och en eller flera Samarbetspartners. Du kan alltid se p&aring; varusidan och i kassan vem som &auml;r S&auml;ljare. &Auml;ven om du enbart k&ouml;per Samarbetspartners varor via Webbplatsen med deras Allm&auml;nna villkor godk&auml;nner du &auml;ven CDONs Allm&auml;nna villkor och Integritetspolicy. </p> <p>1.3 F&ouml;r att kunna best&auml;lla p&aring; Webbplatsen m&aring;ste Kunden ha fyllt 18 &aring;r. Inet AB accepterar, enligt svensk lag, inte kreditk&ouml;p till personer under 18 &aring;r. Inet AB f&ouml;rbeh&aring;ller sig r&auml;tten att i enskilda fall neka eller &auml;ndra en Kunds best&auml;llning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanm&auml;rkningar). </p> <p>1.4 Inet AB reserverar sig f&ouml;r slutf&ouml;rs&auml;ljning samt eventuella bild- och skrivfel p&aring; Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (s&aring;som f&ouml;r&auml;ndrade priser fr&aring;n leverant&ouml;rer, valutaf&ouml;r&auml;ndringar) eller felaktig information ang&aring;ende om en vara finns i lager. Inet AB har r&auml;tt att korrigera s&aring;dana eventuella fel och att &auml;ndra eller uppdatera informationen n&auml;r som helst. All bildinformation p&aring; Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. S&aring;dana illustrationer kan inte garanteras &aring;terge det antal varor Kunden erh&aring;ller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. CDON ansvarar inte f&ouml;r information p&aring; Webbplatsen som kommer fr&aring;n Samarbetspartners eller en tredje part. </p> <p>1.5 Webbplatsen &auml;gs av CDON. Inneh&aring;llet p&aring; Webbplatsen &auml;gs av CDON eller dess Samarbetspartners eller dess licensgivare. Informationen &auml;r skyddad genom bland annat immaterialr&auml;ttsliga och marknadsr&auml;ttsliga lagar. Detta inneb&auml;r att varum&auml;rken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tj&auml;nster och annat inneh&aring;ll inte f&aring;r kopieras eller anv&auml;ndas utan skriftligt godk&auml;nnande fr&aring;n CDON. </p> <p> 2. Avtal och Best&auml;llning 2.1 F&ouml;r att kunna g&ouml;ra ett k&ouml;p via Webbplatsen m&aring;ste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren f&ouml;rbinder sig Kunden att f&ouml;lja Villkoren i sin helhet, samt godk&auml;nner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till anv&auml;ndningen av personuppgifter och cookies enligt CDON:s Integritetspolicy, se <a href="https://cdon.se/merchant/inet-ab/#integritetspolicy">nedan.</a></p> <p>2.2 Oavsett om Kunden best&auml;ller en vara av CDON eller en Samarbetspartner, s&aring; kommer CDON bekr&auml;fta din best&auml;llning som agent f&ouml;r Samarbetspartnern. Ett avtal om k&ouml;p ing&aring;s f&ouml;rst n&auml;r CDON bekr&auml;ftat Kundens best&auml;llning och Kunden mottagit orderbekr&auml;ftelse fr&aring;n CDON per e-post. Kunden kan &aring;terkalla sin best&auml;llning fram till dess att den bekr&auml;ftats. Om best&auml;llningen &aring;terkallas s&aring; kommer eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsf&ouml;retag har gjort avseende best&auml;llningen att &aring;terbetalas. </p> <p> 3. Kunduppgifter mm. 3.1 CDON rekommenderar att Kunden skapar ett anv&auml;ndarkonto innan Kunden handlar p&aring; Webbplatsen. N&auml;r Kunden registrerar sitt anv&auml;ndarkonto och/eller ska genomf&ouml;ra en best&auml;llning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekr&auml;ftar att de uppgifter som Kunden fyller i &auml;r korrekta och fullst&auml;ndiga samt ansvarar f&ouml;r felaktigt ifyllda uppgifter. Information om CDON:s behandling av personuppgifter finns i CDON:s Integritetspolicy. </p> <p>3.2 Kunden &aring;tar sig att se till att ingen annan &auml;n Kunden kan anv&auml;nda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden f&aring;r inte avsl&ouml;ja anv&auml;ndarnamn och l&ouml;senord f&ouml;r n&aring;gon obeh&ouml;rig och ska se till att handling med uppgift om anv&auml;ndarnamn och l&ouml;senord f&ouml;rvaras p&aring; ett s&aring;dant s&auml;tt att obeh&ouml;rig inte kan f&aring; tillg&aring;ng till informationen. Kunden ska omg&aring;ende anm&auml;la till CDON om det kan misst&auml;nkas att obeh&ouml;rig f&aring;tt tillg&aring;ng till Kundens l&ouml;senord. Kunden ansvarar f&ouml;r alla k&ouml;p som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om s&aring;dan anm&auml;lan inte gjorts. </p> <p>3.3 Om CDON misst&auml;nker att Kunden missbrukar sitt anv&auml;ndarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har CDON r&auml;tt att st&auml;nga av Kunden. CDON har &auml;ven r&auml;tt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter. </p> <p> 4. Priser, avgifter och betalning 4.1 Vid best&auml;llning via Webbplatsen g&auml;ller de priser som anges p&aring; Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och &auml;r inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. </p> <p>4.2 Kunden kan betala p&aring; s&auml;tt som anges p&aring; Webbplatsen. L&auml;s mer om <a href="https://cdon.se/kundservice/betalning/betalningsalternativ/">betals&auml;tt</a> och rabatter p&aring; Webbplatsen. Inet AB har r&auml;tt att ta betalt av Kunden redan i samband med best&auml;llningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betals&auml;tt valts av Kunden. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att g&ouml;ras en kreditupplysning. Du kommer i s&aring;dant fall upplysas om detta. CDON f&ouml;rbeh&aring;ller sig r&auml;tten att inte alltid erbjuda alla betals&auml;tt samt att &auml;ndra betals&auml;tt om det som Kunden valt av n&aring;gon anledning inte fungerar vid tillf&auml;llet f&ouml;r k&ouml;pet eller Kunden inte godk&auml;nns f&ouml;r det valda betals&auml;ttet. </p> <p> 5. Kampanjer och erbjudanden Inet AB kan fr&aring;n tid till annan erbjuda kampanjer p&aring; Webbplatsen som kan ha f&ouml;rm&aring;nligare villkor &auml;n vad som framg&aring;r av dessa Villkor, t.ex. r&ouml;rande betalning eller f&ouml;rl&auml;ngd &aring;ngerr&auml;tt. Dessa f&ouml;rm&aring;nligare villkor g&auml;ller s&aring; l&auml;nge kampanjen &auml;r aktiv och f&ouml;r de specifika varor som anges av Inet AB i samband med kampanjen. Inet AB f&ouml;rbeh&aring;ller sig r&auml;tten att n&auml;r som helst &aring;terkalla s&aring;dana kampanjer. Vid avslutande eller &aring;terkallande av en kampanj g&auml;ller dessa Villkor utan &auml;ndringar. Erbjudanden p&aring; specifika varor p&aring; Webbplatsen g&auml;ller under en begr&auml;nsad tid och s&aring; l&auml;nge lagret r&auml;cker. </p> <p> 6. Leverans och transport 6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges p&aring; Webbplatsen. Om inte annat s&auml;rskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar r&auml;knat fr&aring;n det att CDON skriftligen bekr&auml;ftat best&auml;llningen genom orderbekr&auml;ftelsen. </p> <p>6.2 Den f&ouml;rv&auml;ntade leveranstiden av varan framg&aring;r av orderbekr&auml;ftelsen, i kassan och/eller p&aring; den aktuella varusidan p&aring; Webbplatsen. Vid leveransf&ouml;rsening meddelar Inet AB dig detta och forts&auml;tter bevaka best&auml;llningen. Om inte annat s&auml;rskilt avtalats och en leverans tar mer &auml;n 30 arbetsdagar och detta inte beror p&aring; dig som Kund har du r&auml;tt att h&auml;va k&ouml;pet. </p> <p>6.3 Om paket ska l&ouml;sas ut ska Kunden g&ouml;ra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt h&auml;mtas ut personligen med giltig legitimation och kollinummer. Kunden f&aring;r alltid en avisering som visar var och n&auml;r paket ska h&auml;mtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden l&auml;mnat mobilnummer, &auml;ven via telefonsamtal eller SMS. </p> <p>6.4 Utf&ouml;rlig leveransinformation f&ouml;r varor och tj&auml;nster k&ouml;pta av CDON och dess Samarbetspartners hittar du <a href="https://cdon.se/kundservice/beställning/frakttrappan/">h&auml;r.</a> </p> <p> 7. &Aring;ngerr&auml;tt 7.1 Vid k&ouml;p av varor p&aring; Webbplatsen g&auml;ller alltid 14 dagars &aring;ngerr&auml;tt i enlighet med g&auml;llande konsumentskyddslagstiftning. Detta inneb&auml;r att Kunden har r&auml;tt att &aring;ngra sitt k&ouml;p genom att meddela detta inom 14 dagar fr&aring;n det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den best&auml;llda varan (&aring;ngerfristen). </p> <p>Inet AB erbjuder 30 dagars &aring;ngerr&auml;tt. Hos Inet har du som privatkonsument 30 dagars &ouml;ppet k&ouml;p. &Ouml;ppet k&ouml;p inneb&auml;r att varan skall finnas i v&aring;rt ordinarie sortiment (ej specialbest&auml;llning) och vara i obruten originalf&ouml;rpackning. </p> <p>7.2 &Aring;ngerr&auml;tten g&auml;ller inte f&ouml;r f&ouml;ljande typer av varor: (a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som p&aring; annat s&auml;tt har f&aring;tt en tydlig personlig pr&auml;gel; (b) varor med bruten f&ouml;rsegling som inte kan &aring;terl&auml;mnas p&aring; grund av h&auml;lso- eller hygiensk&auml;l (exempelvis underkl&auml;der, badkl&auml;der, in-ear h&ouml;rlurar, kosmetiska och hygieniska produkter s&aring; som smink och h&aring;rv&aring;rd, l&ouml;sh&aring;r, h&aring;rtorkar, rakapparater, eltandborstar, v&aring;gar, v&auml;rmedynor, fotbad och liknande produkter); (c) en vara som snabbt kan f&ouml;rs&auml;mras eller bli f&ouml;r gammal (exempelvis l&auml;kemedel eller livsmedel); (d) ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten f&ouml;rsegling; eller (e) digitalt inneh&aring;ll som levereras p&aring; annat s&auml;tt &auml;n p&aring; ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter d&auml;r &aring;tkomsten sker genom nedladdning fr&aring;n eller direktuppspelning). </p> <p>7.3 Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att &aring;ngerr&auml;tten inte g&auml;ller f&ouml;r digitalt inneh&aring;ll som levereras p&aring; annat s&auml;tt &auml;n p&aring; ett fysiskt medium. </p> <p>7.4 I samband med en best&auml;llning av vara f&ouml;r vilken &aring;ngerr&auml;tt inte g&auml;ller f&aring;r Kunden tydlig information om detta. Om en vara har f&ouml;rseglats f&aring;r Kunden inte bryta f&ouml;rseglingen om denne vill kunna ut&ouml;va sin &aring;ngerr&auml;tt. R&auml;tten att &aring;ngra sig upph&ouml;r allts&aring; n&auml;r Kunden bryter f&ouml;rseglingen. Med f&ouml;rsegling avses &auml;ven teknisk plombering (exempelvis serienummer). </p> <p>7.5 Om Kunden vill &aring;ngra ett k&ouml;p som gjorts via Webbplatsen ska Kunden, innan &aring;ngerfristen l&ouml;pt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till CDON p&aring; det s&auml;tt som anges <a href="https://cdon.se/kundservice/leverans/orderstatus/">h&auml;r</a>. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn p&aring; varan i meddelandet. Om ovan alternativ p&aring; meddelande inte vill anv&auml;ndas av Kunden kan Kunden anv&auml;nda den standardblankett f&ouml;r ut&ouml;vande av &aring;ngerr&auml;tt som <a href="https://www.konsumentverket.se/">Konsumentverket</a> tagit fram. </p> <p>7.6 Vid &aring;ters&auml;ndandet skall returfrakten vara betald samt med faktura/f&ouml;ljesedel bifogad och i f&ouml;rekommande fall vara tydligt m&auml;rkt med returnummer. Varan skall vara f&ouml;rpackad i av Posten godk&auml;nt ytteremballage (t.ex. wellpappkartong) och fixeras med packmaterial s&aring; att den inkommer till Inet AB p&aring; ett s&auml;kert s&auml;tt och inte skadas under transporten p&aring; grund av bristf&auml;llig emballering. &Auml;r ni os&auml;kra p&aring; hur ni ska f&ouml;rpacka varan har vi gjort en video f&ouml;r detta som ni hittar <a href="https://www.inet.se/info/597/packningsguide">h&auml;r.</a> Postnord har &auml;ven en bra guide och den hittar ni <a href="https://www.postnord.se/skicka-forsandelser/forberedelser/paketeringstips">h&auml;r.</a> </p> <p>7.7 Inet AB erbjuder fri retur vid nyttjande av &aring;ngerr&auml;tt och &ouml;ppet k&ouml;p. </p> <p>7.8 N&auml;r Kunden &aring;ngrar sitt k&ouml;p betalas det belopp som Kunden betalat f&ouml;r varan tillbaka till Kunden, inklusive leveranskostnader. Undantag g&auml;ller f&ouml;r eventuella tillkommande leveranskostnader till f&ouml;ljd av att Kunden valt n&aring;got annat leveranss&auml;tt &auml;n den standardleverans som Inet AB erbjuder. Vid retur av del av order &aring;terbetalas leveranskostnaden inte. P&aring; det belopp som ska &aring;terbetalas har Inet AB r&auml;tt att dra av en summa motsvarande varans v&auml;rdeminskning j&auml;mf&ouml;rt med varans ursprungliga v&auml;rde, om och i den m&aring;n s&aring;dan v&auml;rdeminskning beror p&aring; att Kunden har hanterat varan i st&ouml;rre utstr&auml;ckning &auml;n vad som &auml;r n&ouml;dv&auml;ndigt f&ouml;r att fastst&auml;lla dess egenskaper eller funktion. </p> <p>7.9 Inet AB betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar fr&aring;n och med det datum Kundens meddelande om ut&ouml;vande av &aring;ngerr&auml;tten mottogs. Inet AB f&aring;r dock v&auml;nta med &aring;terbetalningen tills Inet AB tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har s&auml;nts tillbaka, t.ex. genom ett inl&auml;mningskvitto. &Aring;terbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, f&ouml;rutsatt att inte annat &ouml;verenskommits eller att det finns hinder f&ouml;r s&aring;dan &aring;terbetalning. </p> <p> 8. S&auml;rskilda villkor 8.1 Produktbeskrivningar Kunden upplyses h&auml;rmed om att CDON generellt tillhandah&aring;ller produktbeskrivningar/bruksanvisningar till spel och hemelektronikprodukter som s&auml;ljs p&aring; Webb-platsen endast i en elektronisk version. </p> <p> 9. Garanti och reklamation 9.1 Respektive tillverkares garantivillkor g&auml;ller, minimum 1 &aring;r samt upp till tillverkares angivna garantiperiod beroende p&aring; produkt. Produkten skall vara oss tillhanda senast 2 veckor innan garantitiden l&ouml;per ut. F&ouml;rbrukningsartiklar, bl&auml;ckpatroner, tonerkassetter, batterier, datamedia samt andra artiklar av f&ouml;rbrukningsart &auml;r undantagna fr&aring;n normal garanti, p&aring; dessa varor l&auml;mnas 60 dagars uppackninsgaranti. Alla garantier som specificeras p&aring; &auml;r giltiga i Sverige och i de fall d&auml;r produkten beh&ouml;ver skickas till tillverkare utanf&ouml;r Sverige &aring;tar sig Inet AB att bekosta frakt och utf&ouml;ra eventuellt administrativt arbete. Ingen garanti l&auml;mnas normalt p&aring; mjukvara eller f&ouml;ljdfel, som orsakats av felaktig eller defekt mjukvara och/eller datamedia, s&aring;som CD-, DVD-skivor eller disketter. Garanti f&ouml;r varor t&auml;cker endast ursprungliga fabrikationsfel, och d&auml;rmed inte fel som uppst&aring;r vid eller efter en egen f&ouml;r&auml;ndring av varans funktion och utseende, s&aring;som ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekr&auml;ftelse g&auml;ller som garantibevis. </p> <p>9.2 Reklamationsr&auml;tten t&auml;cker varor som &auml;r felaktiga enligt g&auml;llande konsumentskydds-lagstiftning. Kund som &ouml;nskar g&ouml;ra anm&auml;rkning g&auml;llande fel i best&auml;lld vara ska kontakta CDON s&aring; snart som m&ouml;jligt efter att felet uppt&auml;ckts via de kontaktuppgifter som anges p&aring; Webbplatsen. Reklamationer som g&ouml;rs inom tv&aring; m&aring;nader fr&aring;n det att Kunden uppt&auml;ckt felet anses alltid ha l&auml;mnats i r&auml;tt tid. Kunden har 3 &aring;rs reklamationsr&auml;tt p&aring; varor ink&ouml;pta p&aring; Webbplatsen. </p> <p>9.3 Inet AB st&aring;r f&ouml;r returfrakten f&ouml;r godk&auml;nda reklamationer. </p> <p>9.4 N&auml;r reklamerad vara returnerats och reklamationen godk&auml;nts kommer Inet AB att kompensera Kunden i enlighet med g&auml;llande konsumentskyddslagstiftning. Inet AB str&auml;var efter att detta ska ske inom 30 dagar fr&aring;n det att Inet AB mottagit reklamationen, men det kan ta l&auml;ngre tid beroende p&aring; varans art. Inet AB f&ouml;rbeh&aring;ller sig r&auml;tten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte &auml;r felaktig enligt g&auml;llande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer f&ouml;ljer Inet AB riktlinjer fr&aring;n Allm&auml;nna Reklamationsn&auml;mnden eller motsvarande n&auml;mnder i andra europeiska l&auml;nder, se <a href="https://www.arn.se/">www.arn.se</a>, Mer information finns p&aring; <a href="https://www.konsumentverket.se/">www.konsumentverket.se.</a> </p> <p>10. Force Majeure Inet AB ansvarar inte f&ouml;r f&ouml;rseningar orsakade av omst&auml;ndigheter som Inet AB inte kunnat r&aring;da &ouml;ver s&aring;som exempelvis allm&auml;n arbetskonflikt, krig, eldsv&aring;da, blixtnedslag, terroristattack, &auml;ndrad myndighetsbest&auml;mmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataf&ouml;rbindelser eller annan kommunikation samt fel eller f&ouml;rsening i tj&auml;nster fr&aring;n underleverant&ouml;r p&aring; grund av omst&auml;ndighet som h&auml;r angivits. Dessa omst&auml;ndigheter ska utg&ouml;ra befrielsegrund som medf&ouml;r befrielse fr&aring;n skadest&aring;nd och andra p&aring;f&ouml;ljder. Om n&aring;gon s&aring;dan situation skulle uppst&aring; informerar Inet AB Kunden dels i b&ouml;rjan och dels i slutet av tiden f&ouml;r den aktuella situationen. Har omst&auml;ndigheten varat l&auml;ngre &auml;n tv&aring; m&aring;nader har b&aring;de Kunden och Inet AB r&auml;tt att h&auml;va k&ouml;pet med omedelbar verkan. </p> <p> 11. &Auml;ndringar av Villkoren Inet AB f&ouml;rbeh&aring;ller sig r&auml;tten att g&ouml;ra &auml;ndringar i dessa Villkor n&auml;r som helst i tiden. Alla &auml;ndringar av dessa Villkor kommer att publiceras p&aring; Webbplatsen. &Auml;ndringar g&auml;ller fr&aring;n det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt k&ouml;p eller vid bes&ouml;k p&aring; Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Inet AB har informerat Kunden om &auml;ndringarna. Inet AB rekommenderar dock att Kunden h&aring;ller sig uppdaterad p&aring; Webbplatsen regelbundet f&ouml;r att bli varse om eventuella &auml;ndringar av Villkoren. </p> <p> 12. Ogiltighet Om kompetent domstol, myndighet eller skiljen&auml;mnd skulle finna att n&aring;gon best&auml;mmelse i dessa Villkor &auml;r ogiltig eller icke-verkst&auml;llbar, ska best&auml;mmelsen i fr&aring;ga och alla &ouml;vriga best&auml;mmelser vara g&auml;llande och verkst&auml;llbara i den utstr&auml;ckning som till&auml;mplig lag till&aring;ter. De best&auml;mmelser som f&ouml;rklarats ogiltiga eller som inte kan verkst&auml;llas kommer att ers&auml;ttas av relevanta juridiska v&auml;gledningar och r&aring;d. </p> <p> 13. Till&auml;mplig lag och tvist 13.1 Tvister ska i f&ouml;rsta hand l&ouml;sas i samf&ouml;rst&aring;nd efter diskussion med CDON. Vid eventuell tvist f&ouml;ljer Inet AB beslut fr&aring;n Allm&auml;nna Reklamationsn&auml;mnden eller motsvarande n&auml;mnder i andra europeiska l&auml;nder. </p> <p>13.2 Tvist r&ouml;rande tolkningen eller till&auml;mpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avg&ouml;ras av Allm&auml;nna Reklamationsn&auml;mnden eller i sista hand av allm&auml;n domstol. </p> <p></p> <p> Integritetspolicy Personuppgifter </p> <p>CDON v&auml;rnar om din personliga integritet och str&auml;var efter att alltid skydda dina personuppgifter p&aring; b&auml;sta s&auml;tt. Det &auml;r CDONs m&aring;ls&auml;ttning att f&ouml;lja alla vid var tid g&auml;llande lagar och regler f&ouml;r personuppgiftsskydd. Denna policy hj&auml;lper dig bl.a. att f&ouml;rst&aring; vilken slags information CDON samlar in och hur denna anv&auml;nds. Genom att godk&auml;nna policyn p&aring; Webbplatsen i samband med k&ouml;p eller l&auml;mnande av uppgifter s&aring; samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. CDON AB, 556406-1702, Box 385, Bergsgatan 20 (bes&ouml;ksadress), SE-201 23 Malm&ouml;, Sverige &auml;r personuppgiftsansvarig f&ouml;r behandlingen av dina personuppgifter. </p> <p>Vilka personuppgifter behandlar vi och Hur anv&auml;nder vi dina personuppgifter? </p> <p>Vi kommer att behandla de personuppgifter som du l&auml;mnar eller har l&auml;mnat till oss eller som vi samlat in p&aring; Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina k&ouml;p och fullf&ouml;lja v&aring;ra &aring;taganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som CDON behandlar &auml;r ditt personnummer, namn, k&ouml;n, e-postadress, k&ouml;p-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer. Uppgifterna kan &auml;ven anv&auml;ndas f&ouml;r identifikation, direktmarknadsf&ouml;ring, kundunders&ouml;kningar, nyhetsbrev samt f&ouml;r statistik&auml;ndam&aring;l. Uppgifterna kan &auml;ven anv&auml;ndas f&ouml;r utskick per post, sms och e-post samt f&ouml;r marknadsf&ouml;ring och information via telefon, om du inte inv&auml;nt mot detta. Du kan n&auml;r som helst kontakta oss f&ouml;r att avbryta marknadsf&ouml;ring mot dig som kund. Uppgifterna kan vidare komma att anv&auml;ndas f&ouml;r att analysera k&ouml;pvanor i syfte att f&ouml;rse dig med relevant information och marknadsf&ouml;ring samt f&ouml;r att f&ouml;rb&auml;ttra Webbplatsen, betalningsl&ouml;sningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att f&ouml;rb&auml;ttra betalningsl&ouml;sningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling d&auml;r dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, &ouml;verf&ouml;rs till andra bolag inom CDONs koncern och tredjepartsleverant&ouml;rer f&ouml;r att ing&aring; som analysunderlag. Personuppgifterna kan d&aring; &auml;ven komma att samk&ouml;ras med uppgifter fr&aring;n andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Ditt personnummer kommer ocks&aring; att behandlas i samband med k&ouml;p p&aring; uppdrag av (eller p&aring; grund av krav fr&aring;n) betalnings- och kreditf&ouml;retag som beh&ouml;ver detta i kreditupplysningssyfte. Anv&auml;ndningen av uppgifterna kan inneb&auml;ra samk&ouml;rning med andra register, b&aring;de inom och utom EU, samt att dina personuppgifter &ouml;verf&ouml;rs till, och behandlas av, andra bolag inom CDONs koncern samt CDONs samarbetspartners i ovan n&auml;mnda syften i enlighet med g&auml;llande lagar och regler. Uppgifterna kan &auml;ven komma att samk&ouml;ras eller delas med myndigheter eller v&aring;ra samarbetspartners f&ouml;r t.ex. tryck och distribution, samt betalningsf&ouml;rmedlare och kreditf&ouml;retag f&ouml;r betalning eller kreditupplysning. CDON iakttar alltid st&ouml;rsta f&ouml;rsiktighet vid s&aring;dana tillf&auml;llen. Genom att godk&auml;nna policyn p&aring; Webbplatsen i samband med k&ouml;p eller l&auml;mnande av uppgifter s&aring; samtycker du till att dina personuppgifter &ouml;verf&ouml;rs till land utanf&ouml;r EES. Om hela eller delar av CDON verksamhet s&auml;ljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter l&auml;mnas ut till v&aring;ra r&aring;dgivare, eventuell k&ouml;pare och dennes r&aring;dgivare och l&auml;mnas vidare till verksamhetens nya &auml;gare. CDON anv&auml;nder Googles annonstj&auml;nster. Du kan se mer om Googles insamling, delning och anv&auml;ndning av data h&auml;r. </p> <p>Hur skyddar vi dina personuppgifter? F&ouml;r att h&aring;lla de personuppgifter vi behandlar i s&auml;kert f&ouml;rvar har vi vidtagit flera s&auml;kerhets&aring;tg&auml;rder: Vi har implementerat s&auml;kerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska &aring;tg&auml;rder f&ouml;r att skydda dina personuppgifter s&aring;som certifieringsteknik f&ouml;r webbl&auml;sare. Vidare har vi vederb&ouml;rliga brandv&auml;ggar och antivirusprogram f&ouml;r att skydda och f&ouml;rhindra obeh&ouml;rig tillg&aring;ng till n&auml;tverket. Tillg&aring;ng till de utrymmen d&auml;r personuppgifterna lagras &auml;r begr&auml;nsad och det kr&auml;vs att de anst&auml;llda identifieras f&ouml;r &aring;tkomst. CDON anv&auml;nder sig &auml;ven bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som &auml;r ett protokoll f&ouml;r s&auml;ker &ouml;verf&ouml;ring av data via Internet (eller andra n&auml;tverk). Du som kund beh&ouml;ver kontrollera att SSL inte &auml;r avst&auml;ngt i inst&auml;llningarna f&ouml;r webbl&auml;saren. I syfte att f&ouml;rhindra obeh&ouml;rig &aring;tkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer anv&auml;nds &auml;ven env&auml;gskryptering. </p> <p>Hur l&auml;nge sparas mina personuppgifter? Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos CDON sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan n&auml;r som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter s&aring; l&auml;nge det &auml;r n&ouml;dv&auml;ndigt utifr&aring;n krav i lag eller f&ouml;r att fullg&ouml;ra CDONs eller CDONs Samarbetsparters &aring;taganden gentemot dig, t.ex. f&ouml;r att uppfylla leverans- eller garanti&aring;taganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig l&auml;ngre &auml;n vad som &auml;r till&aring;tet enligt g&auml;llande personuppgiftslagstiftning. </p> <p>Tillg&aring;ng till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter Du har, enligt g&auml;llande personuppgiftslagstiftning, r&auml;tt att en g&aring;ng per kalender&aring;r gratis f&aring; besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha s&aring;dan information ska du l&auml;mna in en skriftlig beg&auml;ran till oss. Beg&auml;ran ska enligt g&auml;llande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges p&aring; Webbplatsen. Den kan allts&aring; inte skickas per e-post. CDON vill s&auml;kerst&auml;lla att dina personuppgifter &auml;r korrekta och uppdaterade. Om n&aring;gon av de uppgifter du l&auml;mnat till CDON f&ouml;r&auml;ndras, t.ex. om du &auml;ndrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill s&auml;ga upp ditt anv&auml;ndarkonto, v&auml;nligen l&auml;mna CDON korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: CDON. Du har r&auml;tt att n&auml;r som helst beg&auml;ra att personuppgifterna r&auml;ttas, blockeras eller raderas. Dina personuppgifter behandlas inte f&ouml;r &auml;ndam&aring;l som r&ouml;r direkt marknadsf&ouml;ring om du mots&auml;tter dig s&aring;dan behandling. Du har r&auml;tt att n&auml;r som helst &aring;terkalla ett l&auml;mnat samtycke om behandling av personuppgifter. S&aring;dan &aring;terkallelse kan begr&auml;nsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som r&ouml;r direkt marknadsf&ouml;ring. </p> <p>L&auml;nkar Webbplatsen kan inneh&aring;lla l&auml;nkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy g&auml;ller enbart Webbplatsen. N&auml;r du l&auml;nkas till annan webbplats b&ouml;r du l&auml;sa den personuppgiftspolicy som g&auml;ller f&ouml;r den sidan. Notera att CDON inte tar ansvar f&ouml;r andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter. </p> <p>&Auml;ndringar i Integritetspolicy CDON f&ouml;rbeh&aring;ller sig r&auml;tten att g&ouml;ra &auml;ndringar i denna Integritetspolicy n&auml;r som helst i tiden i den utstr&auml;ckning &auml;ndringarna &auml;r n&ouml;dv&auml;ndiga f&ouml;r att &aring;tg&auml;rda st&ouml;rningar eller f&ouml;r att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla &auml;ndringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras p&aring; Webbplatsen. </p> <p>Cookies<br><a href="https://cdon.se/kundservice/cookies/">L&auml;s mer om cookies h&auml;r.</a></p>

Om merchant
Inet erbjuder det senaste för gaming- och teknikentusiaster. Vi har idag 100 kunniga, engagerade och prisbelönta medarbetare som erbjuder branschens bästa kundupplevelse. Försäljning sker till både privatpersoner och företag via Inet.se och butiker belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Verksamheten startades år 2000 och huvudkontoret återfinns i Göteborg. Inet erbjuder branschens bästa köpvillkor med fri frakt och fria returer och omsätter 1 miljard kronor. 2020 utnämndes Inet till Årets e-handlare av Pricerunner och 2019 till Årets nätbutik av Prisjakt samt till Årets Datorbutik av Sweclockers.

Black Friday

-43%

DELTACO Gaming Tangentbord RGB - BF20
DELTACO Gaming Tangentbord RGB - BF20

Deltaco Gaming

199 kr 349 kr

Black Friday

-40%

DELTACO Gaming Mus DM430 - BF20
DELTACO Gaming Mus DM430 - BF20

Deltaco Gaming

299 kr 499 kr

Black Friday

-36%

DELTACO Gaming Headset DH410 Wireless - BF20
DELTACO Gaming Headset DH410 Wireless - BF20

Deltaco Gaming

449 kr 699 kr

Black Friday

-28%

Samsung Galaxy A71 Silver - BF20
(3)
Samsung Galaxy A71 Silver - BF20

SAMSUNG

3590 kr 4990 kr

Black Friday

-17%

Acer 24" Predator XF240QS 165 Hz - BF20
Acer 24" Predator XF240QS 165 Hz - BF20

Acer

1990 kr 2390 kr

-41%

Samsung Galaxy Buds+ Svart - BF20
(16)
Samsung Galaxy Buds+ Svart - BF20

SAMSUNG

990 kr 1689 kr

Black Friday

-40%

DELTACO Gaming Mus WM90 - BF20
DELTACO Gaming Mus WM90 - BF20

Deltaco Gaming

299 kr 499 kr

Black Friday

-40%

Lenovo Robot Vacuum T1 Pro - BF20
Lenovo Robot Vacuum T1 Pro - BF20

Lenovo

2990 kr 4990 kr

Black Friday

-40%

DELTACO Gaming Mus DM420 - BF20
DELTACO Gaming Mus DM420 - BF20

Deltaco Gaming

179 kr 299 kr

Black Friday

-25%

Arozzi Green Screen - BF20
Arozzi Green Screen - BF20

Arozzi

890 kr 1190 kr

Black Friday

-48%

Skullcandy Indy Evo Svart - BF20
Skullcandy Indy Evo Svart - BF20

Skullcandy

549 kr 1049 kr

Black Friday

-46%

Skullcandy Crusher Wireless - BF20
Skullcandy Crusher Wireless - BF20

Skullcandy

799 kr 1490 kr

Black Friday

-45%

Huawei Freebuds 3 Svart - BF20
Huawei Freebuds 3 Svart - BF20

Huawei

990 kr 1790 kr

Black Friday

-21%

Ducky One 2 Mini Pure White (2020) MX Brown RGB - BF20
Ducky One 2 Mini Pure White (2020) MX Brown RGB - BF20

Ducky

1099 kr 1389 kr

Black Friday

-42%

DELTACO Gaming Tangentbord Mekaniskt RGB Vit 60% Content Brown - BF20
DELTACO Gaming Tangentbord Mekaniskt RGB Vit 60% Content Brown - BF20

Deltaco Gaming

399 kr 690 kr

Black Friday

-26%

Arozzi Vernazza Soft Fabric - Dark Grey - BF20
Arozzi Vernazza Soft Fabric - Dark Grey - BF20

Arozzi

2895 kr 3895 kr

Black Friday

-29%

DXRacer Formula F08 Svart/Svart - BF20
DXRacer Formula F08 Svart/Svart - BF20

DXRacer

1989 kr 2790 kr

Black Friday

-42%

DELTACO Gaming Tangentbord Mekaniskt RGB Vit 60% Content Red - BF20
DELTACO Gaming Tangentbord Mekaniskt RGB Vit 60% Content Red - BF20

Deltaco Gaming

399 kr 690 kr

Black Friday

-21%

Ducky One 2 Mini Pure White (2020) MX Red RGB - BF20
Ducky One 2 Mini Pure White (2020) MX Red RGB - BF20

Ducky

1099 kr 1389 kr

Black Friday

-18%

Acer 32" Gaming ED320QRP VA 1800R 165 Hz - BF20
Acer 32" Gaming ED320QRP VA 1800R 165 Hz - BF20

Acer

2690 kr 3290 kr

Black Friday

-40%

DELTACO Gaming Mus WM85 - BF20
DELTACO Gaming Mus WM85 - BF20

Deltaco Gaming

179 kr 299 kr

Black Friday

-43%

DELTACO Gaming Tangentbord Mekaniskt RGB 60% Content Brown - BF20
DELTACO Gaming Tangentbord Mekaniskt RGB 60% Content Brown - BF20

Deltaco Gaming

390 kr 690 kr

Black Friday

-45%

Huawei Watch GT 2 Svart - BF20
Huawei Watch GT 2 Svart - BF20

Huawei

1490 kr 2690 kr

Black Friday

-21%

Ducky One 2 Mini (2020) MX Blue RGB - BF20
Ducky One 2 Mini (2020) MX Blue RGB - BF20

Ducky

1099 kr 1389 kr

Black Friday

-21%

Ducky One 2 Mini Pure White (2020) MX Blue RGB - BF20
Ducky One 2 Mini Pure White (2020) MX Blue RGB - BF20

Ducky

1099 kr 1389 kr

Black Friday

-42%

Xiaomi Mi Portable Air Pump - BF20
(1)
Xiaomi Mi Portable Air Pump - BF20

Xiaomi

399 kr 689 kr

Black Friday

-22%

WD Blue SN550 SSD 1TB M.2 NVMe - BF20
WD Blue SN550 SSD 1TB M.2 NVMe - BF20

WD

1090 kr 1390 kr

Black Friday

-27%

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Vit - BF20
Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Vit - BF20

Xiaomi

2899 kr 3990 kr

Black Friday

-23%

Lenovo 27" G27c-10 VA 1500R 165 Hz - BF20
Lenovo 27" G27c-10 VA 1500R 165 Hz - BF20

Lenovo

2290 kr 2990 kr

Black Friday

-11%

Intel Core i5 10600K 4.1 GHz 12MB - BF20
Intel Core i5 10600K 4.1 GHz 12MB - BF20

Intel

2390 kr 2690 kr
Produkten har lagts till i varukorgen
product image

Till kassan
Vi har just nu stängt chatten men maila oss gärna istället Vi försöker besvara alla mail inom 24 h och du kontaktar oss via mail här.